Privatescan - Gezond vooruit kijken!
Informatie?
Bel ons
074 255 26 80
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

HartstichtingHartnood hoog bij vrouwen

De Hartstichting gaat met voorrang wetenschappelijk onderzoek stimuleren naar hart- en vaatproblemen bij vrouwen.

De hartnood onder vrouwen is hoog in Nederland, stelt de organisatie: „Naar schatting meer dan een half miljoen vrouwen leeft hier met een hart- of vaatziekte, vaak zonder het zelf te weten.” Dat leidt elke dag tot 57 sterfgevallen en circa 440 (vaak totaal onvoorziene) ziekenhuisopnamen.

Want hartaandoeningen bij vrouwen worden volgens de Hartstichting nog altijd ernstig miskend, ook al ligt het sterftecijfer met jaarlijks 26.000 zelfs iets hoger dan onder mannen. „Klachten als vermoeidheid of hartkloppingen worden niet alleen door vrouwen zelf, maar ook door hun (huis)artsen toegeschreven aan onder meer overgangsklachten, stress of burn-out.”

Vandaag start de Hartstichting daartoe een landelijke campagne. Doel is af te rekenen met tal van ingesleten misverstanden rond vrouwelijke voortekenen van naderend hartfalen en geld in te zamelen voor gericht wetenschappelijk onderzoek.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: „Tot nu lag in het wetenschappelijk onderzoek dikwijls de focus op de man met een hartziekte. Dat willen we corrigeren.”

Inzicht

„Onze campagne moet leiden tot meer inzicht in vage klachten en voortekenen bij vrouwen, maar ook het beter in kaart brengen van hun erfelijke aanleg en het ontwikkelen van nieuwe tests waarmee patiënten en artsen sneller en eerder hart- en vaatziekten kunnen vaststellen of uitsluiten. Een ding is duidelijk: het eerder herkennen van hart- en vaatproblemen redt zonder twijfel het leven van vele vrouwen.”

Signalen dat er iets mis is met hun hart zijn bij vrouwen vaak anders of althans vager dan bij mannen, stelt woordvoerster Frederique Hermie. „Vrouwen en mannen verschillen ook in dit opzicht duidelijk van elkaar. Wanneer een vrouw getroffen is door een hartinfarct blijkt achteraf vaak dat zowel de vrouw zelf, haar omgeving als ook haar dokter niet wist dat de klachten voortekenen waren van iets ernstigs.”

De Nederlandse bevolking bestond vorig jaar uit 3,2 miljoen vrouwen van boven 50 jaar (de leeftijd waarop voor veel vrouwen de overgang begint). De kosten voor vrouwen met een hartziekte worden thans begroot op circa 4,5 miljard euro.

Bron: De Telegraaf, 31 augustus 2015 Lees meer over hartonderzoeken bij Privatescan

CT-scan onderzoek rokers en ex-rokers kan leiden tot kwart minder sterfgevallen

Uit recent gepubliceerd Amerikaans-Nederlands onderzoek blijkt dat het aantal doden als gevolg van longkanker fors verlaagd kan worden wanneer oudere rokers en ex-rokers jaarlijks een CT-scan van de longen laten maken. Wanneer iedereen uit die doelgroep meedoet, wordt de helft van de gevallen van longkanker in een vroeg stadium ontdekt en daalt het sterftecijfer met een kwart.

Vroegtijdig preventief CT onderzoek kan de overlevingskansen dus wellicht vergroten. Longkanker wordt bijna altijd veroorzaakt door roken en ook krijgen patiënten pas vaak te laat klachten. Van alle mensen die longkanker krijgen, is na vijf jaar nog maar 13 procent in leven.

Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van een adviesraad van de Amerikaanse overheid door wetenschappers van vier Amerikaanse universiteiten en van het Erasmus MC Rotterdam. De gepubliceerde resultaten zijn van dien aard dat de adviesraad adviseert om wereldwijd preventief longkankeronderzoek in te voeren. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een dergelijk advies wordt afgegeven.

Bron: Volkskrant, RTL Nieuws 06-01-2014 Lees meer over de CT scan van de longen bij Privatescan

 

Verdriedubbelde kans op hersenbloeding ketting rokers

Hengelo – De kans dat een kettingroker (20 sigaretten per dag of meer) word getroffen door een hersenbloeding is bijna drie keer hoger vergeleken met niet rokers. Ook stevige ex-rokers lopen nog altijd bijna dubbel zoveel risico op een potentieel dodelijke hersenbloeding vergeleken met mensen niet nooit hebben gerookt. Dit hebben Koreaanse wetenschappers uit onderzoek vastgesteld.

Wetenschappers van het Seoul National University Hospital onderzochten 426 hersenbloedingen over een tijdspanne van twee jaar. Elke patiënt werd vervolgens vergeleken met iemand van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht die nog geen hersenbloeding had gehad.

Zware verslaving

Verdriedubbelde kans op hersenbloeding kettingrokers

Het onderzoek toonde een direct verband aan tussen roken en de kans op het krijgen van een hersenbloeding. De kans neemt toe naarmate de verslaving ernstiger is. De onderzoekers namen hierbij rekening met andere factoren zoals zoutconsumptie, (over)gewicht en diabetes in de familie en kwamen tot de slotsom het risico op het krijgen van een hersenbloeding onder rokers 2,84 keer meer is in tegenstelling tot niet-rokers.

Bloedvaten onderzoek

In de Total Bodyscan programma’s van Privatescan worden standaard onderzoeken verricht waarmee veranderingen, al dan niet als gevolg van roken, aan de bloedvaten kunnen worden vastgesteld. Middels echografisch onderzoek en MRI scan onderzoek kan de arts vormveranderingen aan bijvoorbeeld de slagaderen in de hals, de aorta en de vaten in de hersenen vaststellen. Mede hierdoor kan de arts die de Total bodyscan uitvoert een risico inschatting maken op het krijgen van een hersenbloeding in de komende 10 jaar.

Total Bodyscan

Bent u zelf roker of heeft u veel gerookt en maakt u zich zorgen over uw gezondheid en wilt u weten of er bij u reeds schade is ontstaan aan de bloedvaten? De onderzoek coördinatoren van Privatescan staan u graag te woord om al uw vragen te beantwoorden en samen met u het meest geschikte onderzoeksprogramma of Total Bodyscan te bepalen.

Negeren van risicofactoren verhoogt gevaar op levensbedreigende ziekten en aandoeningen

De meeste mensen gaan onbezorgd door het leven. Pas als er iets onverwachts gebeurt met de gezondheid van familie, vrienden of collega’s gaat preventieve medische zorg onder hen pas leven. Veel factoren uit ons dagelijkse leven zijn van invloed op de gezondheidsrisico’s van alledag, vooral naarmate men ouder word.

Moderne leefgewoonten als belangrijke oorzaak

MRI scanner

Dankzij speciale preventieve medische onderzoeken kunnen veel welvaartziekten en ernstige aandoeningen worden opgespoord, nog voordat ze leiden tot ernstige klachten zoals een acuut hartinfarct. Hierdoor kan men op tijd ingrijpen, nog voordat de ziekte of aandoening tot ernstige klachten leidt. Bijvoorbeeld door de leefstijl drastisch te veranderen of doordat therapie en behandeling in een vroeger stadium kan worden begonnen.

Stress, te weinig beweging, roken, ongezonde voeding en een ongezonde leefstijl zijn risico verhogende factoren voor de gezondheid. Een hartinfarct of een herseninfarct komt doorgaans als een donderslag bij heldere hemel, zonder dat er waarschuwingssignalen aan vooraf zijn gegaan. Een verhoogde bloeddruk, te hoog cholesterolgehalte, overgewicht en diabetes veroorzaakt door onze moderne en ongezonde leefgewoonten, worden vaak onderschat of niet serieus genomen.

Het risico minimaliseren

Een gezonde leefstijl is dan ook van grote invloed op het minimaliseren van uw risicoprofiel. Toch is dit niet altijd genoeg, ook erfelijke belasting is van grote invloed op het eventueel ontwikkelen van een ziekte of ernstige aandoening. Preventief medisch onderzoek is in dergelijke gevallen een manier om uw risico te minimaliseren. Dankzij een periodieke Total Body Scan, ook wel APK van het lichaam genaamd, krijgt u de mogelijkheid om veel ziekten in een begin stadium te ontdekken. Hierdoor kunt u tijdig en vaak eenvoudig ingrijpen en zodoende bijvoorbeeld een hartinfarct voorblijven.

Wat kunt u zelf doen om zo gezond mogelijk te blijven?

 • Eet en drink gezond en afwisselend
 • Drink alcohol met mate en rook niet
 • Beweeg of sport minimaal 15 minuten per dag
 • Probeer overmatig stress te vermijden, rust voldoende en op tijd
 • Check jaarlijks uw bloedwaarden. Bijvoorbeeld PSA (prostaat) bij man vanaf 40 jaar
 • Vanaf 45 jaar minimaal 1 X per 3 jaren een Total Body Scan

Zo verlaagt u de kans op het krijgen van een ernstige aandoening of ziekte aanzienlijk.
Privatescan, Gezond vooruit kijken!

Diagnostisch centrum 100% kosteneffectiever per euro dan ziekenhuis

Kosten diagnostisch centrum

Zeven van de tien patiënten die eerstelijns diagnostiek krijgen in het ziekenhuis, krijgen een vervolgbehandeling zonder dat deze medisch noodzakelijk is. De onnodige zorgkosten die hieruit voortvloeien lopen in de honderden miljoenen euro per jaar, zo schat het ministerie van VWS.

Jaarlijks gaat er in totaal circa 700 miljoen euro naar eerstelijns diagnostiek. Van alle patiënten die eerstelijns diagnostiek ondergaan komt de helft in een apart diagnostisch centrum terecht. De andere helft wordt in het ziekenhuis gediagnosticeerd. Uit de cijfers van VWS blijkt dat de diagnostische centra veel kosteneffectiever opereren. Voor 200 miljoen euro diagnosticeren de centra evenveel patiënten als de ziekenhuizen, die hier echter een bedrag van 500 miljoen euro voor krijgen.

Kijk voor het gehele artikel op:
http://www.skipr.nl/actueel/id10850-diagnostiek-in-ziekenhuis-houdt-patient-gevangen.html

Zo werkt de Body Scan

Hoe werkt de Total Body Scan?
 
1494 klanten hebben ons gewaardeerd met:
9.3/10
     
Dhr. Buscher
10/10

"Blijvende klachten"

     
Meer beoordelingen
Deze onafhankelijke beoordelingen zijn gecoördineerd door:

Waarom Privatescan

 • Geen wachtlijsten / verwijsbrief
 • Alles op 1 dag. Direkt uitslag
 • Artsen met decennia lange ervaring
 • Voor en nabespreking arts
 • LAAGSTE PRIJSGARANTIE !
 • Klinieken direct over de grens
 • Waardering klanten 9,1