074 - 255 26 80 24/7 bereikbaar

Diagnostisch centrum 100% kosteneffectiever per euro dan ziekenhuis

Zeven van de tien patiënten die eerstelijns diagnostiek krijgen in het ziekenhuis, krijgen een vervolgbehandeling zonder dat deze medisch noodzakelijk is. De onnodige zorgkosten die hieruit voortvloeien lopen in de honderden miljoenen euro per jaar, zo schat het ministerie van VWS.

Jaarlijks gaat er in totaal circa 700 miljoen euro naar eerstelijns diagnostiek. Van alle patiënten die eerstelijns diagnostiek ondergaan komt de helft in een apart diagnostisch centrum terecht. De andere helft wordt in het ziekenhuis gediagnosticeerd. Uit de cijfers van VWS blijkt dat de diagnostische centra veel kosten effectiever opereren. Voor 200 miljoen euro diagnosticeren de centra evenveel patiënten als de ziekenhuizen, die hier echter een bedrag van 500 miljoen euro voor krijgen.

Dubbele betalingen

Daarbij gaat diagnostiek in ziekenhuizen gepaard met ongewenste neveneffecten. Waar de diagnostische centra bijna de helft van de patiënten na onderzoek weer naar huis sturen, krijgen zeven van de tien patiënten die in ziekenhuizen worden gediagnosticeerd een vervolgbehandeling. Daarbij worden vaak meerdere dbc’s geopend. Dit leidt tot dubbele betalingen, omdat elk van deze dbc’s vaak weer een aparte kostencomponent diagnostiek zoals MRI scan en CT scan onderzoeken kent.

Functioneel tarief

“De huidige financiering kent prikkels die er voor zorgen dat een patiënt als die eenmaal in het systeem is, in dat systeem blijft hangen”, constateert Van Halder. Als stap in de goede richting pleit Van Halder voor een functioneel tarief voor eerstelijns diagnostiek. Een dergelijke vaste vergoeding zou in ieder geval een einde maken aan de dubbele betalingen, die nu optreden. Volgens Van Halder levert een verbeterde bekostiging van eerstelijns diagnostiek zoals door Privatescan aangeboden wordt een besparing van duizend euro per patiënt op.

Blijf per e-mail op de hoogte van alle aanbiedingen en actualiteiten.