074 - 255 26 80 24/7 bereikbaar
Gerichte MRI scan

ECG rust en ECG onder belasting (inspanningstest)

Met het elektrocardiogram (ECG) kan er een hartonderzoek worden uitgevoerd waardoor er informatie over de werking van het hart kan worden ingewonnen. Door de ECG zie je snel hoe het met de conditie van jouw hart gesteld is. Bij Privatescan kun jij al binnen twee dagen terecht voor het uitvoeren van een ECG.

Hart afwijkingen opsporen met behulp van ECG rust en onder belasting

Het elektrocardiogram (ECG) is een hartonderzoek en geeft informatie over de werking en toestand van het hart. Bij een ECG krijg je elektroden op de huid geplakt die signalen opvangen en doorgeven aan kleine metertjes, die een lijn en curven op een strook papier trekken. Door het aflezen van afwijkende curven kunnen aandoeningen als hartritme stoornissen, ontstekingen aan de hartspier, doorbloedingsstoornissen of een hartinfarct worden gesignaleerd.

Een ECG kan zowel in rust als tijdens belasting worden uitgevoerd en neemt een paar minuten tijd in beslag. Tijdens een ECG in rust kun jij op jouw rug plaatsnemen op de onderzoekstafel waarna het onderzoek zal beginnen. Om een belastings-ECG te ondergaan moet je juist in beweging zijn. Tijdens het belastings-ECG neem jij plaats op een fiets en wordt er gekeken hoe jouw hart reageert op inspanning.

Waarom een hart electrocardiogram of ECG (rust en/of belasting)?

Het hart is een holle spier die zo’n 70 X per minuut samentrekt om zo bloed door het lichaam te pompen. Omdat het hart zich iedere keer eerst moet vullen en daarna moet ledigen is het van groot belang dat verschillende fases van het samentrekken in een vaste volgorde plaatsvinden. Zo mag er geen samentrekking plaatsvinden als de hartkamer nog niet is gevuld met bloed. De volgorde van samentrekking wordt bepaald door elektrische stroompjes die volgens een vast patroon door de hartspier lopen en uiteindelijk leiden samentrekking van de hartspier. Pas als zo’n stroompje op de juiste plaats aankomt zal dat deel van het hart samentrekken. Door op verschillende plaatsen zuignapjes (elektrodes) op het lichaam te plaatsen meten we het verloop van die stroompjes in verschillende richtingen. Het zijn deze stroompjes die in een ECG worden weergegeven. De plaatsing van de elektrodes is wereldwijd gestandaardiseerd. Hierdoor is het mogelijk verschillende ECG’s met elkaar te vergelijken.

Wat kunnen we zien tijdens een ECG

Het is belangrijk te weten of de stroompjes de juiste baan volgen door het hart. Deze baan kan licht afwijken. Soms hebben de stroompjes een afwijkend patroon. Ook kan het voorkomen dat een stroompje wat wordt vertraagd (blok), of dat er ergens anders in het hart te vroeg een prikkel ontstaat. Op het ECG kunnen we zien of dat gebeurt, hoe vaak dat gebeurt en waar dat gebeurt.

De oorzaak van dit soort storingen is niet altijd even duidelijk. Het patroon van de stroompjes kan bijvoorbeeld verstoord zijn door een vers hartinfarct of een oud hartinfarct of doordat het hart onvoldoende zuurstof krijgt aangeboden door bijvoorbeeld kransslagader vernauwingen. Dergelijke bevindingen zijn dermate belangrijk dat ze vervolgonderzoek zoals een CT van het hart of een Stress MRI rechtvaardigen. Ook kunnen er ECG afwijkingen zijn, die op te vatten zijn als een variant van normaal, die verder niet van betekenis zijn en daarvoor geen verder onderzoek benodigen. Binnen de Total Bodyscan onderzoeken is een ECG een vaste waarde.

Blijf per e-mail op de hoogte van alle aanbiedingen en actualiteiten.